Avís legal

Condicions generals d'ús del lloc web www.derbyhotels.com

1) INTRODUCCIÓ
El present document té per finalitat establir i regular les normes d'us, així com salvaguardar les dades del lloc www.derbyhotels.com (d'ara endavant, "el lloc"), entenent per lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de Derby Hotels Collection als quals s'accedeix a través del domini www.derbyhotels.com i els seus subdominis.

El titular del present lloc és Derby Hotels Collection, amb domicili social a Barcelona, carrer València número 284 i adreça de correu electrònic webmaster@derbyhotels.com; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 29900, foli 1, full n. 164805, inscripció 1a i amb CIF B61395984 (d'ara endavant, "Derby Hotels").

Mitjançant el lloc, Derby Hotels pretén apropar als seus clients els serveis d'informació, reserva d'habitacions, recerca de feina, així com qualsevol altre servei que s'estimi oportú per a la correcta consecució del seu objecte social.

Aquestes condicions generals regulen l'ús del servei del lloc que Derby Hotels posa a disposició dels usuaris d'Internet. La utilització del lloc us atribueix la condició d'usuari del lloc (d'ara endavant, "l'usuari") i suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cada una de les condicions generals en la versió publicada per Derby Hotels en el moment mateix en què l'usuari accedeixi al lloc, per la qual cosa aquest haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el lloc. El fet d'accedir a aquest lloc implica el coneixement i acceptació de les següents Condicions Generals, per la qual cosa Derby Hotels en recomana a l'usuari la impressió o la descàrrega i lectura detallada cada cop que accedeixi al lloc. Així mateix, la utilització del servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement de l'usuari per part de Derby Hotels que completen allò previst en aquestes Condicions Generals en allò que no s'hi oposin.

2) ÚS DELS SERVEIS DE RESERVA EN LÍNIA DE DERBY HOTELS
2.1) Serveis de reserva en línia: aquests serveis tenen com a finalitat la reserva d'habitacions a qualsevol dels hotels Derby. La utilització d'aquests serveis suposarà l'acceptació plena i sense reserves i la validesa de totes i cadascuna de les condicions generals recollides en l'última versió actualitzada d'aquestes condicions generals.
2.1.2) Condicions de contractació: en utilitzar el servei, l'usuari rebrà un correu electrònic de confirmació en el qual s'inclourà el seu número de localitzador de la reserva. Aquest correu electrònic li serveix com a comprovant de la reserva i com a confirmació de l'acceptació.
2.1.3) Garantia i política de cancel·lació: les reserves realitzades a través d'aquesta pàgina quedaran garantides mitjançant la targeta de crèdit facilitada per l'usuari al formulari. La no presentació al check-in o cancel·lació fora del termini indicat suposen un càrrec automàtic a la targeta de crèdit de l'import corresponent a una nit, així com la cancel·lació de la reserva. Per cancel·lar una reserva, podeu contactar de dilluns a diumenge amb l'hotel de destinació. Algunes promocions i ofertes poden tenir polítiques de cancel·lació diferents clarament indicades en el procés de reserva.

2.2) ÚS DELS SERVEIS
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis d'acord amb la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals de Contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis amb finalitats il·lícites i / o contràries a allò que estableixen aquestes condicions generals de contractació, lesives de drets i / o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar els serveis, Derby Hotels i / o la seva imatge o impedir el seu correcte funcionament o dels serveis que s'ofereixen o que es poguessin oferir en un futur.

3) ÀMBIT DEL LLOC. RESPONSABILITAT DE L'USUARI
L'accés a aquest lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del lloc per l'usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec. No és objecte de garantia per part de Derby Hotels: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del lloc; que el contingut del lloc o la informació que passa a través d'ell estigui lliure de virus o d'altres elements lesius; la seguretat en la utilització que l'usuari faci del lloc.

Derby Hotels no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Derby Hotels; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrregues al vostre Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Derby Hotels.

El fet d'accedir a aquest lloc no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Derby Hotels i l'usuari.

4) CONTINGUTS
Derby Hotels es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés al lloc a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest lloc qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral i es reserva el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

5) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'usuari dels serveis oferts a través del lloc està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que Derby Hotels les tracti de forma automatitzada i les incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder prestar-li i oferir-li els seus serveis; del fitxer, n'és responsable Derby Hotels i es troba inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

A causa de les característiques pròpies de l'activitat i els serveis de Derby Hotels i per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, es fan necessàries les comunicacions de dades personals a tercers. Aquestes comunicacions poden dirigir-se a la resta de les empreses de la cadena Derby Hotels i a altres tercers interessats. La cessió de dades de caràcter personal a tals entitats té com a exclusiva finalitat la correcta prestació dels serveis que Derby Hotels ofereix.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d'accedir al fitxer i poden exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Amb aquesta finalitat, l'usuari dirigirà un escrit al responsable del fitxer ref. DADES PERSONALS, Derby Hotels Collection, Departament d'Administració, situat al carrer València, n. 284 de Barcelona o bé enviant un correu electrònic a webmaster@derbyhotels.com amb la mateixa referència.

Derby Hotels garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, Derby Hotels garanteix la confidencialitat de les dades personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

L'usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a Derby Hotels i de la comunicació de qualsevol alteració seva. Els serveis de Derby Hotels no estan destinats a menors d'edat.

Les operacions de consulta de dades de compte d'usuari i de petició de serveis o productes a través del lloc es realitzen a través d'un servidor segur. El programari d'aquest servidor codifica la informació que l'usuari hi introdueix abans de transmetre-la a Derby Hotels.

Així mateix, Derby Hotels disposa d'estrictes procediments de seguretat relatius a l'emmagatzematge i la revelació de dades a fi d'evitar-hi tot accés no autoritzat, d'acord amb el que disposa l'article 9 de l'esmentada LOPD.

6) ÚS DE GALETA
L'accés a aquest lloc pot implicar la utilització de galeta, tant a les seves pàgines com a les enllaçades o referides mitjançant enllaços. Aquells usuaris que no desitgin rebre galetes o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el navegador a aquest efecte.

7) ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS DEL LLOC
Tot el contingut disponible al lloc, inclusivament, a títol enunciatiu, text, gràfics, logotips, icones, imatges, clips d'àudio, recopilacions de dades i programari i la seva recopilació (Contingut de Propietat Intel·lectual) és propietat de Derby Hotels, dels nostres patrocinadors, socis o llicenciants i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Derby Hotels declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquest lloc, són de la seva propietat i / o es troben legítimament protegits per la normativa existent sobre propietat industrial. L'usuari s'obliga a usar el Lloc de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

a) Suprimir, eludir ni manipular el copyright, marques i altres dades identificatives dels drets de Derby Hotels o dels seus titulars incorporats als continguts i / o productes comercialitzats des del nostre lloc, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir.
b) Emprar continguts i, en particular, la informació de Derby Hotels obtinguda a través del nostre lloc per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.
c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
d) En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic. Derby Hotels no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc.

8) PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en el lloc corresponen en exclusiva a Derby Hotels, llevat que en elles s'indiqui una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Derby Hotels o del seu titular i podrà donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre a l'exercici de seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l'usuari pot accedir a través del lloc pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d'una altra índole. Derby Hotels no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d'aquests drets que pugui cometre com a usuari.

9) LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en allò no disposat en aquestes condicions en matèria d'interpretació, validesa i execució. Derby Hotels i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions Generals.