AVIS IMPORTANT: Aquest site utilitza cookies per millorar els seveis que li oferim. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtindre més informació aquí.

No tornar a mostrar aquest missatge

Derby Hotels

Dades Legals

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB WWW.DERBYHOTELS.COM


1) INTRODUCCIÓ
Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús així com la salvaguarda de les dades del lloc www.derbyhotels.com (d’ara endavant, el lloc), entenent per lloc totes les pàgines i els seus continguts, propietat de DERBY HOTELS COLLECTION, a les quals s’accedeix a través del domini www.derbyhotels.com, i els seus subdominis.

El titular d’aquest lloc és DERBY HOTELS COLLECTION, amb domicili social a Barcelona, carrer València, núm. 284, i adreça electrònica webmaster@derbyhotels.com inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 29900, foli 1, full núm. 164805, inscripció 1a i amb CIF B-61395984 (d’ara endavant, DERBY HOTELS).

Mitjançant el lloc, DERBY HOTELS pretén acostar als seus clients els serveis d’informació, la reserva d’habitacions, la cerca d’ocupació, així com qualsevol altre servei que al seu moment consideri oportú per a la consecució correcta del seu objecte social.

Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei del lloc que DERBY HOTELS posa a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització del lloc li atribueix la condició d’usuari del lloc (d’ara endavant, l’usuari) i suposa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions generals en la versió publicada per DERBY HOTELS en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al lloc, per la qual cosa ha de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el lloc. El fet d’accedir a aquest lloc implica el coneixement i l’acceptació de les condicions generals següents. Per tant, DERBY HOTELS recomana a l’usuari que se les imprimeixi o les baixi i les llegeixi detalladament cada cop que accedeixi al lloc. Així mateix, la utilització del servei està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per DERBY HOTELS que completin el que preveuen aquestes condicions generals, sempre que no s’hi oposin.


2) ÚS DELS SERVEIS DE RESERVA EN LÍNIA DE DERBY HOTELS
2.1) Serveis de reserva en línia
Aquests serveis tenen com a finalitat reservar habitacions en qualsevol dels hotels DERBY. La utilització d’aquests serveis suposa l’acceptació plena i sense reserves, i també la validesa, de totes i cadascuna de les condicions generals recollides en l’última versió actualitzada d’aquestes condicions generals.

2.1.2) Condicions de contractació
En utilitzar el servei, l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació que inclourà el seu número de localitzador de la reserva. Aquest correu li serveix com a comprovant de la reserva i com a confirmació de l’acceptació.

2.1.3) Garantia i política de cancel•lació
Les reserves fetes a través d’aquesta pàgina queden garantides mitjançant la targeta de crèdit facilitada per l’usuari en el formulari. La no-presentació a l’hora de fer l’entrada o la cancel•lació fora de termini (menys de 24 hores) suposa el càrrec automàtic a la targeta de crèdit de l’import corresponent a una nit, així com la cancel•lació de la reserva.

Per cancel•lar una reserva pot contactar de dilluns a diumenge amb l’hotel de destinació.

2.2) ÚS DELS SERVEIS
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, i també d’acord amb el que disposen aquestes condicions generals de contractació. En conseqüència, s’obliga a no utilitzar els serveis, amb finalitats il•lícites i/o contràries al que estableixen aquestes condicions generals de contractació, lesives de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar els serveis, DERBY HOTELS i/o la seva imatge o impedir-ne el funcionament correcte o dels serveis esmentats que s’ofereixen o que es puguin oferir en un futur.

3)ÀMBIT DEL LLOC. RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’accés a aquest lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del lloc que faci l’usuari són únicament i exclusivament a càrrec seu. No són objecte de garantia per part de DERBY HOTELS: la infal•libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del lloc; que el contingut del lloc o la informació que passa a través seu estigui lliure de virus o d’altres elements lesius; la seguretat en la utilització que l’usuari faci del lloc.

DERBY HOTELS no és responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a DERBY HOTELS; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrregues en el seu centre de processos de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora de control de DERBY HOTELS.

El simple accés a aquest lloc no suposa establir cap mena de relació de caràcter comercial entre DERBY HOTELS i l’usuari.

4) CONTINGUTS
DERBY HOTELS es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés al lloc a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquest lloc qualsevol contingut contrari a les normes legals o que sigui immoral. En conseqüència, es reserva el dret d’exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquesta mena de conductes.

5) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’usuari dels serveis oferts a través del lloc proporciona voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de manera expressa, i plenament i sense reserves, que DERBY HOTELS les tracti de manera automatitzada i les incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del qual és responsable DERBY HOTELS, i que està inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

A causa de les característiques pròpies de l’activitat i els serveis de DERBY HOTELS i per al desenvolupament perfecte i la consecució dels seus objectius, són necessàries les comunicacions de dades personals a tercers. Aquestes comunicacions es poden dirigir a la resta de les empreses de la cadena DERBY HOTELS i a altres tercers interessats. La cessió de dades de caràcter personal a tals entitats té com a finalitat exclusiva la correcta prestació dels serveis que DERBY HOTELS ofereix.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, i poden exercir els drets de rectificació, cancel•lació i oposició en els termes que recull la legislació de protecció de dades. Així mateix, el consentiment de l’usuari per al tractament i la cessió de les seves dades personals és revocable en tot moment sense efectes retroactius, de conformitat amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Amb aquestes finalitats, l’usuari ha de dirigir un document escrit al responsable del fitxer DERBY HOTELS COLLECTION. Ref. DADES PERSONALS, Departament d’Administració, ubicat al seu domicili social al carrer València, núm. 284, de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a webmaster@derbyhotels.com amb la mateixa referència.

DERBY HOTELS garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, DERBY HOTELS garanteix la confidencialitat de les dades personals, tot i que revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

L’usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a DERBY HOTELS així com de comunicar-los qualsevol alteració.

Els serveis de DERBY HOTELS no estan destinats a menors d’edat.

Les operacions de consulta de dades de compte d’usuari i de petició de serveis o productes a través del lloc es duen a terme a través d’un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a DERBY HOTELS.

Així mateix, DERBY HOTELS disposa de procediments de seguretat estrictes relatius a l’emmagatzematge i la revelació de dades amb l’objectiu d’evitar-hi qualsevol accés no autoritzat, d’acord amb el que disposa l’article 9 de l’LOPD esmentada.

5.1) ÚS DE COOKIES
L’accés a aquest lloc pot implicar la utilització de cookies, tant en les seves pàgines com en les indicades mitjançant enllaços. Els usuaris que no vulguin rebre cookies o que vulguin ser informats d’aquesta fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.


6) ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS DEL LLOC
Tot el contingut disponible en el lloc, incloent-hi a títol enunciatiu, text, gràfics, logotips, icones, imatges, clips d’àudio, recopilacions de dades i programari i la seva recopilació (contingut de propietat intel•lectual), és propietat de DERBY HOTELS, dels nostres patrocinadors, socis o llicenciadors, i està protegit per les lleis de propietat intel•lectual.

DERBY HOTELS declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquest lloc, són propietat seva i/o es troben legítimament protegits per la normativa existent sobre propietat industrial.

L’usuari s’obliga a usar el lloc de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

a) Suprimir, eludir, manipular el copyright, marques i altres dades identificatives dels drets de DERBY HOTELS o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del nostre lloc, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir.
b) Utilitzar continguts i, en particular, la informació de DERBY HOTELS obtinguda a través del nostre lloc, per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones.
c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això estigui legalment permès.
d) En general, utilitzar els continguts de manera, amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

DERBY HOTELS no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel•lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc.

7) PROPIETAT INTEL•LECTUAL
Els drets de propietat intel•lectual sobre les obres que conté el lloc corresponen en exclusiva a DERBY HOTELS, tret que s’hi indiqui una titularitat diferent. La reproducció, la distribució, la comercialització o la transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual de DERBY HOTELS, o del titular, i pot donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que puguin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual pot accedir l’usuari a través del lloc pot estar protegida per drets de propietat intel•lectual, industrial o d’un altre caire. DERBY HOTELS no és responsable en cap cas i per cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a usuari.

8) LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és aplicable en tot allò que no disposin aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. DERBY HOTELS i l’usuari, que renuncien expressament a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la prestació dels serveis objecte d’aquestes condicions generals.