Sostenibilitat econòmica

Economia circular

Activitats econòmiques viables a llarg termini

Pretenem assegurar unes activitats econòmiques viables a llarg termini, que reportin a tots els agents uns beneficis socioeconòmics ben distribuïts, entre els quals es compten oportunitats d'ocupació estable i d'obtenció d'ingressos i serveis socials per a les comunitats amfitriones, i que contribueixin a la reducció de la pobresa.

  • Establim relacions segures amb els diferents agents involucrats a la nostra activitat (equips, proveïdors, entitats, organismes oficials) tenint en compte l'aplicació d'unes condicions de treball dignes.
  • Ens impliquem i participem activament juntament amb organismes oficials i entitats publicoprivades en la presa de decisions que afecten l'entorn local dels nostres hotels, aportant una visió a llarg termini, com son Turisme de Barcelona, ​​Gremi d'Hotels de Barcelona, ​​Turisme de Madrid, Visit London.
  • Comptem amb una àmplia xarxa de proveïdors locals per oferir producte de proximitat als nostres restaurants i amb l'objectiu de donar suport a emprenedors locals.