Sostenibilitat Econòmica

Economía circular DERBY HOTELS COLLECTION

Activitats econòmiques viables a llarg termini

Pretenem assegurar unes activitats econòmiques viables a llarg termini, que reportin a tots els agents uns beneficis socioeconòmics ben distribuïts, entre els quals es compten oportunitats d'ocupació estable i d'obtenció d'ingressos i serveis socials per a les comunitats amfitriones, i que contribueixin a reduir de la pobresa.

  • Establim relacions segures amb les diferents agendes involucrades a la nostra activitat (equips, proveïdors, entitats, organismes oficials) tenint en compte l'aplicació d'unes condicions de treball dignes.
  • Ens impliquem i participem activament juntament amb els organismes oficials i entitats publicoprivades en la presa de decisions que afecten l'entorn local dels nostres hotels, aportant una visió a llarg termini.
  • Comptem amb una àmplia xarxa de proveïdors locals per oferir productes de temporada i proximitat als nostres restaurants; amb l'objectiu de donar suport a emprenedors locals.