El nostre compromís

17 goals 2021

17 objectius per transformar el món

A Derby Hotels Collection ens comprometem al Desenvolupament Sostenible d'acord amb la Declaració de l'Organització Mundial del Turisme sobre el Desenvolupament Sostenible del Turisme.

«El turisme que té plenament en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l'entorn i de les comunitats amfitriones.»

Des de Derby Hotels Collection ens comprometem i estem treballant en els 3 eixos principals del desenvolupament sostenible:

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
Donar un ús òptim als recursos mediambientals, que són un element fonamental del desenvolupament turístic, mantenint els processos ecològics essencials i ajudant a conservar els recursos naturals i la diversitat biològica.

SOSTENIBILITAT SOCIAL I CULTURAL
Respectar l'autenticitat sociocultural de les comunitats amfitriones, conservar-ne els actius culturals i arquitectònics i els valors tradicionals, i contribuir a l'enteniment i la tolerància intercultural.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Assegurar unes activitats econòmiques viables a llarg termini, que reportin a tots els agents uns beneficis socioeconòmics ben distribuïts, entre els quals es compten oportunitats d'ocupació estable i d'obtenció d'ingressos i serveis socials per a les comunitats amfitriones, i que contribueixin a la reducció de la pobresa.