IN PEOPLE WE TRUST

Hotel Claris Barcelona

Activitats econòmiques viables a llarg termini

Ens esforcem per assegurar unes activitats econòmiques viables a llarg termini, que reportin a tots els agents uns beneficis socioeconòmics ben distribuïts, i que contribueixin a reduir la pobresa; fent-ne partíceps als nostres equips i a la nostra comunitat, per aconseguir un millor futur al nostre planeta.

A Derby Hotels Collection ens comprometem amb les persones de la nostra comunitat i tenim com a objectiu la inversió en entitats de caràcter social.

Dins la nostra empresa desenvolupem polítiques en matèria de gestió de les persones que treballen a la companyia, d'acord amb els ODS sobre salut i benestar, igualtat de gènere i el treball decent i creixement econòmic.

  • En el marc de la col·laboració amb fundacions i institucions de caràcter social que promoguin valors d'inclusió, igualtat d'oportunitats i inserció social, destaquen les accions següents:
     · Acord amb la Fundació Aura, entitat que treballa per a la inserció al món laboral de persones amb capacitats diverses. En concret, Derby Hotels col·labora a promoure programes d'Autonomia a la Llar.
     · Col·laboració amb la Fundació Privada Trinijove, entitat que té com a missió promoure la inserció social i laboral dels col·lectius més vulnerables per mitjà de la formació, l'orientació i la inserció laboral, l'autoocupació i les àrees socials i d'infància i família.
     · Donació anual a l'entitat Banc dels Aliments per a la lluita contra la fam.
  • Establim relacions segures amb les diferents agendes involucrades a la nostra activitat (equips, proveïdors, entitats, organismes oficials) tenint en compte l'aplicació d'unes condicions de treball dignes.
  • Ens impliquem i participem activament juntament amb els organismes oficials i entitats publicoprivades en la presa de decisions que afecten l'entorn local dels nostres hotels, aportant una visió a llarg termini.
  • Comptem amb una àmplia xarxa de proveïdors locals per oferir productes de temporada i proximitat als nostres establiments; amb l'objectiu de donar suport als emprenedors locals.