Arai 4*S MONUMENT Barcelona Elements arquitectònics

Col·lecció d'art de l'Hotel Arai

L'Aparthotel Arai alberga una variada col·lecció de peces que van pertànyer al Palau dels Quatre Rius, edifici on s'ubica avui en dia l'hotel. 

L'edifici en si és una obra d'art; s'han recuperat molts dels seus elements originals: pintures parietals, bigues de fusta, sostres enteixinats, terres hidràulics amb grans dibuixos i terres de marbre amb marqueteria de diversos colors, així com uns artístics treballs de forja tant a la seva escalinata principal com al gran reixat de l'entrada.

La planta inferior conté una petita sala-museu amb peces trobades durant la reforma de l'edifici i altres provinents de la col·lecció privada de la Fundació Arqueològica Clos, com un gran mosaic romà amb un text religiós dedicatori, en clara consonància i evocació amb els membres del clergat que van ocupar al seu dia el palau.

S'han restaurat tots els elements pertanyents al palau original, com capelles religioses, verges, columnes amb capitells i figures d'angelots, que formen part de la decoració dels seus salons.